Barn och unga med symtom på covid-19 rekommenderas att testas

2 september 2020, kl. 10:34 - Förskola & skola

Folkhälsomyndigheten har kommit med nya rekommendationer kring barn och unga som har symtom på covid-19. Myndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass, årskurs 1-9 samt elever på gymnasiet ska testas om de har symtom som kan tyda på covid-19.

Syftet är att barnen snabbare kan återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det.

Barn i förskolan med symtom rekommenderas att stanna hemma i första hand

För barn i förskolan är rekommendationen fortfarande att de ska stanna hemma om de har symtom som kan tyda på covid-19, utan provtagning. Förskolebarnen rekommenderas att återgå till förskolan efter två dygn utan symtom eller vid kvarstående milda symtom när det har gått sju dagar efter insjuknandet.

Behöver ditt barn testa sig mot covid-19?

För mer information om hur du går tillväga om ditt barn behöver testa sig mot covid-19

Mer information

Folkhälsomyndighetens rekommendation om provtagning för barn och unga med symtom på covid-19