Återvinningens och återbrukens dag 29 september

29 september 2020, kl. 08:55 - Bygga & bo

I Täby ska det vara enkelt att sortera och återvinna sitt avfall. Den 29 september är det återvinningens dag och det uppmärksammar Täby kommun lite extra.

Många invånare i Täby sorterar sitt avfall och tillsammans kan vi bli ännu bättre.

- En viktig pusselbit i kommunens miljö- och hållbarhetsarbete är att göra det enkelt för invånarna att sortera och återvinna sitt avfall. Den mobila återvinningscentralen kommer till Täby varannan onsdag och då är man inte beroende av egen bil för att lämna sitt avfall till återvinning och återanvändning. Vår förhoppning är att den servicen gör det möjligt för fler att ta hand om sitt avfall, säger Annica Nordgren (C) kommunalråd.

Det finns flera platser i Täby där invånare kan lämna sitt avfall för återvinning och återbruk.

Återvinningstationer

Hagby återvinningscentral

Mobila återvinningstationen och återbruksbilen

Miljöstationer