Allt fler tjejer väljer teknikprogrammet

10 september 2020, kl. 08:34 - Förskola & skola

Teknikbranschen har länge varit en mansdominerad bransch – det vill Åva gymnasium vara med och förändra. Antalet tjejer som sökt till skolans teknikprogram har varit låga genom åren men nu börjar man se en uppgång. Inför hösten 2020 var det rekordmånga tjejer som sökte till utbildningen.

-Alla ska ha samma möjligheter att utvecklas till det man vill, och att fler tjejer nu sökte till teknikprogrammet är väldigt kul och resultat av ett långsiktigt arbete, säger Eva von Wowern (KD), ordförande i gymnasie- och näringslivsnämnden.

En viktig del i det arbetet har varit att presentera kvinnliga förebilder. När grundskoleklasser besöker teknikprogrammet på skolan är det exempelvis både tjejer och killar från klasserna som är ambassadörer. Andra exempel är att tjejerna får göra studiebesök under sin gymnasieutbildning på företag där kvinnliga civilingenjörer arbetar, dessutom ingår alla tjejer i ett nätverk mellan teknikklasserna på skolan.