Täby kommuns åtgärder med anledning av de nya rekommendationerna

19 november 2020, kl. 16:19

Folkhälsomyndighetens, i samråd med Region Stockholms, skärpta allmänna råd gäller till och med den 13 december. Täby kommun har vidtagit flera åtgärder för att bromsa smittspridningen och alla invånare uppmanas följa kommunens och myndigheternas råd och riktlinjer.

- Smittspridningen ökar i både Täby och hela Stockholms län, och vi får rapporter om att spridningen ökar snabbare i Täby än i andra delar av länet. Nu är det extra viktigt att vi är rädda om varandra och följer de råd och riktlinjer som har gått ut så att situationen inte förvärras, Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Med anledning av de nya rekommendationerna har Täby kommun vidtagit flera åtgärder. Till exempel råder besöksstopp på de äldreboenden som kommunen driver, hämtning och lämning av barn på förskolan sker utomhus och flera planerade evenemang ställs in.

Mer om Täby kommuns åtgärder: www.taby.se/corona

Alla invånare uppmanas att avstå från att vistas i inomhusmiljöer som till exempel butiker och köpcentrum. Man bör också undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i fest eller liknande socialt umgänge.

Mer information om covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats.