Täby fokuserar på välfärd och trygghet 2021

22 oktober 2020, kl. 09:58 - Kommun & politik

Två personer sitter och fem står och går på Täby torg

Täbys politiska majoritet har presenterat sitt förslag till budget för år 2021. Förutom satsningar på hemtjänsten, äldreomsorgen, förskolor och grundskolor innehåller förslaget åtgärder för att höja tryggheten, kvaliteten på maten och bättre framkomlighet. Beslut om 2021 års budget fattas av kommunstyrelsen 9 november.

- Välfärdsverksamheter med god kvalitet förutsätter tillväxt och en ekonomi i balans. År efter år visar vi att det går att kombinera låg skatt med hög kvalitet i välfärden. År 2021 fokuserar vi på ökad trygghet genom att införa kommunvakter. Under året införs även en kvalitetspeng som ska främja verksamheter som serverar god och näringsriktig mat, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

- Täbys friluftsområden ska fortsätta att utvecklas. Några exempel är att spåren och belysningen i Ella gård och Erikslund ska kompletteras och förbättras under året. Vi vet också att stadsnära odlingslotter är mycket uppskattade av Täbyborna och möjligheterna till fler odlingslotter ska utredas under år 2021, säger Hans Ahlgren (L), kommunalråd.

Vardagen för Täbyborna ska fungera varje dag. Bemötande och service till Täbybor och företag ska hålla hög kvalitet. För att öka friheten och minska antalet förbud i kommunen ska den generella datumparkeringen avskaffas och kommunens fortsatta arbete med frågor inom miljö och klimat ska prioriteras.

- Täby blir en av de första kommunerna i landet som integrerar sin översikts- och hållbarhetsplan med Agenda 2030. Kommunens mål är som tidigare att ligga högt i relevanta och jämförande miljörankingar, säger Annica Nordgren (C), kommunalråd.

- Vi vet att covid-19 skapat stora påfrestningar och att fler äldre har upplevt ensamhet under pandemin. Därför höjer vi anslaget till föreningar som arbetar med trygghet och gemenskap. Civilsamhället har en stor och viktig roll och det vill vi stötta på alla sätt vi kan, säger Eva von Wowern (KD), kommunalråd.

Politisk inriktning 2021 (95,87 KB)