Satsningar på välfärdens kärna med bibehållen låg skatt för Täby 2021

13 oktober 2020, kl. 10:12 - Kommun & politik

Den politiska inriktningen för Täby ligger fast under mandatperioden. I Täbyalliansens förslag till budget för 2021 ligger skatten kvar på samma nivå som år 2020. Hela budgeten kommer att presenteras i början av november 2020. Nedan redovisas några satsningar som kommer att ingå i budgeten.

- I den kommande budgeten fortsätter vi våra satsningar på välfärdens kärna samtidigt som vi bibehåller en låg skatt. En trygg kommun med hög kvalitet i verksamheterna är en viktig prioritering i budgeten. En styrning mot höjd kvalitet kan uppnås genom olika kvalitetspengar som vi redan har i kommunen idag. En nyhet i årets budget är att vi särskilt kommer att satsa på en matpeng för ökad kvalitet som ska gälla förskola, skola och inom äldreomsorgen, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande

- Skolan och förskolan är centrala verksamheter i hela samhället. För att ge ännu bättre förutsättningar höjs skolpengen med 2 %, totalt drygt 15 miljoner kronor, och förskolepengen med 1,75 % vilket innebär nästan 8 miljoner kronor, säger Hans Ahlgren (L), kommunalråd.

- Cykeln är ett viktigt transportmedel och det ska vara enkelt och säkert att cykla i och genom kommunen. Under 2021 ska vägvisningen förbättras, säkerheten höjas och olika sammankopplingar genomföras för att ytterligare höja framkomligheten, säger Annica Nordgren (C), kommunalråd.

- Vi behöver göra särskilda insatser för att minska den psykiska ohälsan, därför tillför vi den centrala elevhälsan i kommunen 1,2 miljoner utöver den generella höjningen. Satsningen ska gå till att stärka kompetensen hos personal som verkar närmst eleverna för att i tidigt skede identifiera psykisk ohälsa, säger Eva von Wowern (KD), kommunalråd.

Förslaget till budget kommer behandlas av kommunstyrelsen 9 november.