Samverkan hjälper personer långt från arbetsmarknaden

23 oktober 2020, kl. 11:12 - Omsorg & stöd

En kypare i vita kläder på en restaurang håller ett brödfat

Kommuner, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Stockholm samarbetar i samordningsförbund kring att hjälpa personer som av olika anledningar aldrig har arbetat eller som inte arbetat på länge. De får en chans att närma sig jobb eller studier. Nära var tredje Täbybo som deltagit i projektet har gått vidare till studier eller anställning.

Åtta samordningsförbund i Stockholms län har tillsammans projektet MIA, Mobilisering inför arbete. Samordningsförbunden ägs av länets kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Stockholm, som på det sättet samverkar i sin respektive kommun. Samordningsförbunden arbetar med att hjälpa personer som av olika anledningar står långt från arbetsmarknaden.

– Myndigheter och kommuner behöver göra så mycket vi kan för att stötta personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Egen försörjning är viktigt både för den enskilde individen men även för hela samhället, säger Eva Von Wowern (KD), ordförande i gymnasie- och näringslivsnämnden.

Projektet MIA, Mobilisering Inför Arbete, har funnits i tre år. År 2022 är förhoppningen att arbetsmetoden är implementerad i ordinarie verksamhet. Täby och Österåker har varit med från början och för ett år sedan anslöt övriga nordostkommuner till MIA.

Samverkansteamet med representanter för de olika myndigheterna träffar deltagaren och går tillsammans igenom personens behov, önskemål och förutsättningar. När kartläggningen är klar är målet att hitta insatser som passar deltagarens behov. Det kan handla om motiverande och arbetslivsinriktad utbildning, arbetsträning på socialt företag eller handledning under praktik.
– Arbetet sker ofta i små steg men alltid i rätt riktning, säger Cecilia Sjömark, projektledare för MIA Roslagen där Täby ingår.

Om MIA i Stockholms län och Täby

  • Sedan starten har 2234 personer deltagit i hela MIA-projektet (76 Täbybor)
  • 17 procent har gått vidare till studier eller anställning (29 procent i Täby)
  • 34 procent har gått vidare till arbetsförberedande insats (28 procent i Täby)
  • MIA organiseras i åtta samordningsförbund i Stockholms län
  • Europeiska socialfonden (ESF) delfinansierar projektet och är ett av fondens största projekt i Sverige
  • Mer information finns på MIA-projektets webbplats