Nu fortsätter arbetena i Åkerbyparken

14 oktober 2020, kl. 14:52 - Fritid & kultur

I oktober fortsätter kommunen med att rusta upp Åkerbyparken, det som påbörjas nu är renovering av barrgruppen. Det omfattar nya vintergröna växter, nya gångvägar, sittplatser samt ny belysning

Barrgruppen ligger vid parkens entré mot Plattorget och Biblioteksgången. Arbetena beräknas färdigställa under våren 2021.

- Att rusta upp befintliga parker i Täby är en viktig del i kommunens fortsatta arbete i att vara en trivsam och trygg kommun att bo i. Åkerbyparken har en central placering med många besökare och boende intill parken. Att färdigställa parken och göra den tillgänglig för Täbyborna är viktigt, säger Johan Algernon (M) ordförande stadsbyggnadsnämnden.