Kommunen häver avtal med hemtjänstföretag

26 oktober 2020, kl. 13:06 - Omsorg & stöd

Kommunen har vid de senaste uppföljningarna av hemtjänstföretaget Anita Care uppmärksammat allvarliga brister hos företaget som bryter mot det avtal kommunen har med hemtjänstföretaget. Då bristerna som uppmärksammats bedöms som allvarliga har kommunen hävt avtalet med omedelbar verkan.

Företaget har levererat hemtjänst till cirka 55 personer i Täby kommun. Hemtjänstkunderna och deras anhöriga har fått information om vad som hänt och hur den fortsatta omsorgen ska ske. Alla berörda har fått en ny hemtjänstleverantör utan avbrott i omsorgen.

Kommunen har haft avtal med företaget i sex år men det är vid de senaste uppföljningarna som dessa allvarliga brister har uppdagats. Bristerna handlar bland annat om att det finns personer som inte har fått de insatser som beviljats.

Om hemtjänst i Täby

Hemtjänsten i Täby kommun upphandlas inom ramen för Lagen om valfrihet. Det innebär att kommunen har ett förfrågningsunderlag som reglerar hur hemtjänsten ska utföras i kommunen. Alla företag som uppfyller villkoren i förfrågningsunderlaget kan teckna ett avtal med kommunen och bedriva sin verksamhet. Alla personer som har fått hemtjänst beviljad kan fritt välja hemtjänstleverantör bland dem som har avtal med kommunen. Hemtjänstleverantörerna följs upp regelbundet av kommunens tillsynsverksamhet.