Behöver du stöd i föräldraskapet?

16 oktober 2020, kl. 10:35 - Omsorg & stöd

Illustration av ett vardagsrum i pastellfärger med en mamma som sträcker armarna upp i vädret och tre barn som far runt. Omkullvälta saker och en katt och en hund som bidrar till kaoskänslan. r runt.

I 25 år har Föräldramottagningen stöttat föräldrar. Här kan du med barn 0-16 år få hjälp och stöd kring föräldraskap och familjeliv i alla dess former.

Sedan oktober 1995 har Föräldramottagningens familjeterapeuter arbetat med att ge stöd till Täbyföräldrar.

– Vi vill bidra till att barn och ungdomar bemöts med respekt och att vuxna samarbetar på ett sätt som hjälper barnet, säger Janne Boholm, familjeterapeut på Föräldramottagningen.

Föräldrar kan få hjälp och stöd via telefon eller besök. Det är kostnadsfritt och besöken registreras inte. Det är en öppen verksamhet och det går att kontakta familjeterapeuterna direkt. Föräldramottagningen ger också utbildningar till föräldrar.

Även stöd till pedagoger

Föräldramottagningen erbjuder konsultation till pedagoger kring samarbetet mellan förskola, skola och föräldrar. Stödet ges enskilt, till arbetslaget, till pedagoger och föräldrar tillsammans eller som utbildning. 

Föräldramottagningen hette tidigare Resursteamet. Mer information och kontakt finns på Föräldramottagningens webbsida