Temporärt stöd till föreningslivet med anledning av covid-19

4 november 2020, kl. 11:53 - Fritid & kultur

Täby kommuns målsättning är att på olika sätt stötta de föreningar som har ställts inför utmaningar med anledning av covid-19. Föreningslivet utgör en viktig del av samhället och bidrar bland annat till fysisk aktivitet och sociala mötesplatser. Täby inrättar därför nu ytterligare en temporär stödform riktat till föreningarna i kommunen.

Från och med 4 november kan föreningar söka det tillfälliga stödet. Ansöknings­perioden pågår fram till 23 november.

Då kommunen ser tydliga tecken på att föreningslivet i allmänhet och enskilda föreningar i synnerhet drabbats i olika grad och på olika sätt under pandemin är denna stödform flexibelt formulerad. Bidraget syftar till att stödja föreningslivet ekonomiskt under rådande läge och underlätta för föreningarnas fortsatta verksamhet. 

- Föreningarna i Täby gynnar samhällsutvecklingen, bidrar till fysisk aktivitet och skapar sociala mötesplatser och förutsättningar för personlig utveckling. Vi är glada att kunna erbjuda det här extra stödet för att föreningslivet ska förbli rikt och starkt, säger Birgitta Kaasik (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Föreningar som är intresserade av att söka stödet uppmanas att kontakta kommunen i ett tidigt skede för diskussion om förutsättningar för ansökan och vad denna kan omfatta:

  • För kulturföreningar, Lina Browall, lina.browall@taby.se alt 08-555 593 25
  • För övriga föreningar, Malin Andersson, malin.andersson@taby.se alt 08-555 595 81

Utöver detta stöd så omfattar kommunens stöd till föreningar bland annat generös avbokningspolicy gällande hyrda lokaltider, möjligheter till uppskov gällande betalning av hyror samt lotsverksamheten.

Mer information och ansökan

Fritid och kultur - om coronaviruset