Täby får tillstånd för kameraövervakning

10 november 2020, kl. 08:55 - Kommun & politik

Datainspektionen har gett kommunen tillstånd för kameraövervakning på Täby torg. Syftet med bevakningen är att öka tryggheten i området samt förhindra och förebygga brott.

- Trygghet och säkerhet är en prioriterad fråga för oss och det är väldigt bra att Datainspektionen gett oss tillstånd. Under 2021 införs även en ny verksamhet med kommunvakter som syftar till ökad trygghet och samordning i kommunen. Oavsett var och när Täbyborna rör sig i kommunen är det en självklarhet att kunna känna sig trygg, säger Erik Anderssson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Länstyrelsens medborgarundersökning 2019 visade att 95 procent av Täbyborna och 88 procent av länsborna är positiva till kamerabevakning vid offentliga platser. Täby kommun får nu tillstånd för kameraövervakning på torget lördagar och söndagar 00.00-04.00. 

Kommunen arbetar aktivt med att skapa ett levande torg med till exempel växtlighet, gestaltning, arrangemang och aktiviteter för olika åldrar. Sedan tidigare har flera åtgärder genomförts för att öka tryggheten och minska brotten i området, till exempel ökad närvaro av kommunens fältgrupp samt kommunens väktarbil. Även polisen har haft en ökad närvaro på platsen. Därutöver har kommunen förstärkt belysningen på platsen samt snabbt åtgärdat trasig belysning.

Mer information

Trygghet och säkerhet