Nu har nya Runriket.se lanserats

26 november 2020, kl. 14:53 - Fritid & kultur

I ett samarbete mellan Täby och Vallentuna kommuner har nya webbplatsen Runriket.se lanserats. Den ska förbättra för allmänheten att ta del av Runriket och vikingatiden digitalt. Syftet med den nya webbplatsen är att göra den mer tillgänglig och intressant för en bredare målgrupp.

- Det finns många historiska värden att lyfta som är gemensamma för våra kommuner. Genom den nya webbplatsen blir de värdena mer synliga och tillgängliga för fler, tillägger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande i Täby.

Ökad tillgänglighet och fler möjligheter

Nya runriket.se ersätter den gamla webbplatsen, där innehållet var statiskt, komplicerat att uppdatera och inte uppfyllde krav om tillgänglighet. Den nya webbplatsen är anpassad utifrån nya tillgänglighetsdirektivet och mer användarvänlig.

Nya Runriket.se gör det möjligt att skapa tilltalande och intresseväckande innehåll i form av text, bild och film. På samma gång riktar sig innehållet nu till en bredare målgrupp. På webbplatsen finns bland annat information om vikingakvinnan Estrid, evenemanget Runrikets dag och pedagogiskt innehåll med lärande syfte.

Runrikets besöksplatser är utomhus, vilket är en fördel utifrån corona. Med den förbättrade webbplatsen kan även de som inte har möjlighet att bege sig runt Runriket ta del av dessa speciella platser digitalt.

- Jag rekommenderar alla att ta del av våra kulturhistoriska miljöer, inte minst digitalt vilket passar bra i dessa tider, säger Birgitta Kaasik (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Täby.

Världens runstenstätaste bygd

Runriket sträcker sig 3,5 mil runt Vallentunasjön och är världens runstenstätaste bygd. Runriket består av nio historiska platser runt Vallentunasjön där runstenar berättar om de människor som levde här under vikingatiden.

- Runstenarna i Runriket är ju vägar in en spännande värld som den här webbplatsen kan berätta mer om. Vi vill att det nya upplägget på så sätt också bidrar till att öka kunskapen om den här tiden hos flera; ung som gammal, turist som kommuninvånare, säger Lina Browall, kulturchef i Täby kommun.  

Runrikets dag

Runrikets dag 2021, som förhoppningsvis blir av, planeras till 22-23 maj. Information om evenemanget uppdateras löpande på runriket.se och på Runrikets Facebook-sida, Runriket.

Mer information

Besök nya Runriket.se