Engagerade föreningar deltar i Täbys nattvandringar

11 november 2020, kl. 08:26 - Fritid & kultur

I våras sjösattes en föreningsmodell för nattvandring i Täby. Sedan dess har flera föreningar anslutit sig och bidragit till tryggheten i Täby. Såväl vuxna som ungdomar vittnar om hur uppskattade vandringarna är.

Nattvandringar genomförs varje fredag i Täby kommun klockan 20.00-23.30. Nattvandringarna utgår ifrån mötesplatsen Esplanad i Täby centrum och anordnas av Ung fritid i Täby kommun. Syftet är att öka närvaron av vuxna, finnas tillhands, lyssna och hjälpa till att larma om det skulle behövas.

Alla över 18 år är välkomna att vara med i nattvandringarna och kommunen bjuder också in föreningslivet att delta. Föreningar har möjlighet att nattvandra fem fredagar med en närvaro om minst sex vuxna mot en viss ersättning. Hittills har föreningarna Täby handbollsklubb och Täby FC innebandy deltagit.

Vill du också följa med och nattvandra? Var med och gör en betydande insats för fortsatt trygghet i Täby.

Mer information

Nattvandring i Täby kommun