Högstadiet på Näsbyparkskolan övergår till distans- och fjärrundervisning

6 november 2020, kl. 14:08 - Förskola & skola

Med anledning av ett omfattande personalbortfall under vecka 45 på högstadiet på Näsbyparkskolan kommer årskurs 7-9 på skolan att övergå till distans- och fjärrundervisning under tre veckor. Beslutet togs av Täby kommuns barn- och grundskolechef under fredagen 6 november.

För att lärarna på skolan ska ha möjlighet att planera för distans- och fjärrundervisning kommer elever i årskurs 7-9 på Näsbyparkskolan ha studiedag på måndag den 9 november. Distans- och fjärrundervisningen börjar tisdag 10 november.

Berörda elever och vårdnadshavare kommer att få information om hur de kan hämta dator, material och annat som behövs för att kunna delta i undervisningen. Personal från elevhälsan kommer finnas på plats för elever som behöver exempelvis stödsamtal. Det kommer att finnas matlådor att hämta för de elever som vill.