Besöksstopp på Täby kommuns äldreboenden

13 november 2020, kl. 13:32 - Omsorg & stöd

Med anledning av den ökande smittspridningen vid länets äldreboenden har Täby kommun fattat beslut om besöksstopp från den 12 november till den 30 november. Före den 30 november kommer en omprövning av beslutet att ske med utgångspunkt från smittläget i Stockholms län.

- Det är tråkigt men nödvändigt att fatta beslut om besöksstopp. Smittspridningen ökar alldeles för fort och nu måste vi tillsammans hjälpas åt så att pandemin bromsas, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Beslut togs av socialnämndens ordförande Thomas Nilsonne (M) och gäller de äldreboenden som drivs i Täby kommuns regi.

Personalen på respektive äldreboende kan hjälpa dig och din närstående att komma i kontakt med varandra per telefon eller digitalt. Undantag från besöksstoppet kan göras av olika skäl.