Bättre service med nya e-tjänster för förmyndare, förvaltare och gode män

30 november 2020, kl. 14:07 - Kommun & politik

Från och med nu finns fyra nya e-tjänster som riktar sig till förmyndare, förvaltare och gode män för att underlätta ärendeprocesserna. E-tjänsterna är en del i digitaliseringen av överförmyndarnämndens verksamhet.

Täby kommun arbetar aktivt med att skapa digitala tjänster för att öka servicen till invånarna samt för att öka effektiviteten i verksamheten. Genom detta bidrar Täby kommun till att minska påverkan på miljön och göra ärendeprocesserna enklare, smartare och mer effektiva. Det gör det också enklare för användarna att göra rätt och det bidrar till att öka känslan av trygghet genom automatiserade bekräftelser och kortare handläggningstider.

Nya e-tjänster för bättre service

Nu kan du som förmyndare, förvaltare eller god man med hjälp av digitalt bank-id använda fyra e-tjänster under dygnets alla timmar när det passar dig. Med e-tjänster blir det enklare för dig att fylla i ansökan på rätt sätt, samtidigt som du kan uträtta dina ärenden vid den tidpunkt som passar dig själv bäst. Via e-tjänsterna kan du exempelvis:

  • Ansöka om samtycke till uttag från spärrat konto
  • Ansöka om samtycke till åtgärd med fast egendom, bostadsrätt med mera
  • Ansöka om samtycke till egendomens fördelning/arvskifte
  • Skicka in ditt yttrande via e-tjänst i de ärenden där överförmyndarnämnden efterfrågat det

Fortsatt arbete med digitalisering

Utöver införandet av e-tjänsterna på överförmyndarnämndens verksamhetsområde pågår arbetet med digitalisering av nämndens verksamhet. Det ska mynna ut i ett modernare ärendehanteringssystem med digitala akter, allt med fokus på ökad service och effektivitet. Arbetet beräknas vara klart vid årsskiftet 2020/2021. Framöver ska överförmyndarnämndens verksamhet flytta från Enhagsvägen 9 till kommunhuset på Esplanaden 3.

Mer information

Blanketter och e-tjänster för god man och förvaltare