Åva gymnasium utökar distansundervisning för att minska trycket i kollektivtrafiken

9 november 2020, kl. 16:07 - Förskola & skola

Åva gymnasium utökar distans- och fjärrundervisningen en tid framöver för att minska belastningen på kollektivtrafiken och på så sätt bidra till att minska smittspridningen. Det beslutade skolans rektor, på delegation från gymnasie- och näringslivsnämnden.

Från och med den 12 november till och med den 26 november utökas distans- och fjärrundervisningen på Åva gymnasium. Täby kommun följer noga utvecklingen i samhället och myndigheternas rekommendationer och kan komma att förlänga distans- och fjärrundervisningen.

Under tisdagen den 10 november kommer eleverna få sina scheman uppdaterade. Elever på yrkesprogrammen kommer få mer undervisning på plats i skolan i jämförelse med elever på de högskoleförberedande programmen, då de har fler praktiska moment att utföra i undervisning.