Viggbyskolan ska renoveras och ny skolbyggnad uppförs

11 mars 2020, kl. 13:10 - Förskola & skola

Viggbyskolan är i behov av renovering och anpassning för att kunna ta emot fler elever i framtiden. Under vecka 11 kommer rivning av byggnaden Vita villan att påbörjas.

I början av mars påbörjas rivningen av skolbyggnaden Vita villan, därefter startar arbetet med att bygga en ny skolbyggnad. Under byggtiden kommer Vita villans undervisning och verksamhet att flytta till en tillfällig paviljong.

Arbetet kan komma att medföra vissa oljud och buller vardagar mellan klockan 7.00–18.00. Under byggtiden kommer skolgården att avgränsas med stängsel så att byggområde och skolgård hålls separata.

Den nya skolbyggnaden beräknas färdigställd till skolstart hösten 2021. Därefter påbörjas en renovering av övriga skolfastigheter. Viggbyskolan har idag cirka 280 elever från förskoleklass till årskurs 5. När renoveringen av Viggbyskolan planeras vara färdig i januari 2023 beräknas skolan kunna ta emot 380 elever, från förskoleklass till årskurs 6.