Studie visar positiva resultat för Ung kultur

18 mars 2020, kl. 09:07 - Fritid & kultur

Som ett led av omorganiseringen av kulturskoleverksamheten i Täby har det nyligen genomförts en studie för att kartlägga verksamheten och målgruppernas behov. Resultatet visar bland annat att de allra flesta elever på Ung kultur tycker att verksamheten är bra, relevant och angelägen – vilket går hand i hand med de uppsatta målen.

Studien genomfördes av ett oberoende konsultföretag som sammanlagt tillbringade över 80 timmar i verksamheten. Syftet var att förstå och förbättra elevernas upplevelse av Ung kulturs verksamhet.

Studien visar att för många elever är besöket på Ung kultur veckans höjdpunkt, ett välkommet avbrott i vardagen. Resultatet visar också bland annat att eleverna värdesätter att få umgås med likasinnade, vara med och påverka innehållet i undervisningen och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

- Studien gör det tydligt att Ung kultur är på rätt spår. Den har också hjälpt till att kartlägga vilka uttalade och dolda behov som finns hos eleverna, vilket gör att vi nu har mer underlag i arbetet framåt för att göra Ung kultur ännu bättre. Nu fortsätter arbetet framåt med syftet att öka delaktigheten bland eleverna samt att försöka se till att ämnena inom Ung kultur kan börja samarbeta i gemensamma kurser, förklarar Birgitta Kaasik (M), kultur- och fritidsnämndens ordförande.

Målet med kulturskoleverksamheten i Täby är att eleverna ska uppleva att kurserna är angelägna, relevanta och attraktiva och bygga på gemenskap, delaktighet, inkludering och tillgänglighet.

Om Ung kultur

Ung kultur erbjuder kurser på fritiden för barn och unga i åldern 7-20 år. Varje vecka kommer många barn och ungdomar till oss för att spela mängder av olika instrument, sjunga, skapa konst och spela teater. På Ung kultur finns en gemenskap och ett sammanhang där vi ser till att alla har det kul och bra. Hos oss blir du en del av en härligt avslappnad atmosfär. På Ung kultur skapar vi magi tillsammans. Ung kultur strävar efter att vara en plats där alla vill vara. Hos oss möts vi genom drivkraft och passion, här får du stå i centrum tillsammans med andra och bli tagen på allvar. Kraften ligger i dynamiken där likheter och olikheter tas tillvara genom ett samskapande.

- Det är viktigt att Täby kommun erbjuder ett rikt kulturutbud på bästa möjliga sätt. En viktig del i det är satsningen på Ung kultur. Det är glädjande att vi nu kan konstatera att satsningarna ger goda resultat, säger Birgitta Kaasik (M), kultur- och fritidsnämndens ordförande.

Mer information

Läs mer på Ung kulturs webbplats