Skola, vård och omsorg prioriteras och ska fungera

17 mars 2020, kl. 15:23 - Kommun & politik

Täby kommun har planering för att säkra bemanning vid förhöjd sjukfrånvaro med anledning av Coronaviruset. Det finns också beredskap för distansutbildning för både grundskolan och gymnasiet.

Kommunen har tagit fram en plan för hur kommunala verksamheter ska anpassas i det fall sjukfrånvaro ökar på grund av coronaviruset. Det handlar bland annat om att prioritera vilka verksamheter som är kritiska och vilka som eventuellt tillfälligt kan pausas för att frigöra resurser och minska smittspridning.

Det handlar också om att utifrån kartläggning av kompetens hos medarbetare möjliggöra en flexibel och anpassad bemanning i prioriterade verksamheter utifrån aktuell situation. Det kan till exempel innebära att personal tillfälligt byter arbetsplats till annan verksamhet där behovet är stort. Det handlar också om att samverka med andra kommuner kring kritiska samhällsfunktioner till exempel vattenförsörjning.

- När det gäller skolundervisning har kommunen säkrat möjligheter att bedriva all undervisning på distans. Kartläggning och planering har också genomförts i samtliga kommunala verksamheter för att ha beredskap för att hantera en förhöjd sjukfrånvaro, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Täby kommun kommer att fatta beslut om att stänga Åva gymnasium och övergå till distansutbildning. Kommunen avser också att fatta samma beslut avseende vuxenutbildningen. Detta i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendation.

Samlad information om Corona på kommunens webbplats,

Informationssida på Täby kommuns webbplats