På fredag öppnar en ny infartsparkering i Hägernäs

12 mars 2020, kl. 14:39 - Stadsplanering & trafik

Drygt fyrtio nya parkeringsplatser blir det på den nya infartsparkeringen som ligger i anslutning till Hägernäs station. Infartsparkeringen står klar fredagen den 13 mars.

Idag finns det 1083 parkeringsplatser i anslutning till Roslagsbanans stationer i Täby. Inom de närmaste åren byggs cirka 390 nya parkeringsplatser i Arninge. Tillsammans med de drygt fyrtio nya parkeringsplatserna i Hägernäs och åttiotalet nya i Visinge under 2020 blir den totala summan cirka 500 nya platser.