Åva gymnasium och KCNO:s vuxenutbildning kommer genomföra undervisning på distans

17 mars 2020, kl. 20:52 - Förskola & skola

Utifrån starka rekommendationer från Folkhälsomyndigheten kommer Åva gymnasium att vara stängt och genomföra distansundervisning från och med 18 mars till vidare. Detsamma gäller för KCNO:s vuxenutbildning.

Utifrån starka rekommendationer från Folkhälsomyndigheten har beslut fattats om att undervisningen på Åva gymnasium och vuxenutbildningen ska genomföras på distans. Delegationsbeslut fattades 17 mars av Tobias Karlström (KD), gymnasie- och näringslivsnämndens ordförande.

Delegationsbeslut 17 mars 2020.pdf (1,46 MB)

Elever på Åva gymnasium och vuxenutbildningen har informerats om att från och med onsdag kommer undervisningen att ske på distans. Vidare information om hur undervisningen ska genomföras kommer att ges av respektive skola.

Mer information

Täby kommun bevakar noga händelseutvecklingen och samverkar med berörda myndigheter i regionen. Kommunen är beredd att förstärka insatserna om det bedöms nödvändigt.

Nyhet - Skola, vård och omsorg prioriteras och ska fungera

Samlad information om Corona på kommunens webbplats