Ungdomar delaktiga i att skapa konst på Hörnet

20 maj 2020, kl. 07:33 - Fritid & kultur

Nu finns ett konstverk framtaget och färdigmonterat på mötesplatsen Hörnets fasad utanför Täby centrum. Genom hela processen har ungdomar på mötesplatsen fått vara med och skapa – allt från utformning till namn på konstverket.

Det är konstnärerna Karin Andersson och Johanna Bratel, från designkollektivet DIS/ORDER, som hållit i arbetet och den medskapande processen.

Konstverket består av utskurna former i färgad stålplåt med små hål i för att släppa genom ljus. Formerna och färgerna har ungdomar på Hörnet varit med och skapat.

Ungdomarna har också fått vara med och bestämma namn på konstverket, som passande nog ska heta just ”Hörnet”. Det har placerats på mötesplatsens fasad och kommer att belysas under vissa tider på dygnet.

- Det är roligt att ungdomar i Täby har fått vara delaktiga och skapa konst för deras egen plats, som Hörnet faktiskt är. Hörnet har på kort tid blivit en riktigt populär mötesplats för högstadieungdomar i Täby. Det är viktigt och betydelsefullt att Täby kommun erbjuder trygga och trivsamma mötesplatser för unga, säger Birgitta Kaasik (M), ordförande för Kultur- och fritidsnämnden.

Invigning av konstverket planerad till hösten

Invigning av konstverket är planerad till hösten 2020, om omständigheterna utifrån corona tillåter det.

Konstverket utanför Hörnet ska ingå i kommunens konstsamling och är en del av den offentliga konsten i Täby kommun.

Om Hörnet

Mötesplatsen ligger centralt utanför Täby centrum ”på hörnet” och erbjuder en trivsam plats och aktiviteter av olika slag. Här finns bland annat café och lounge, skapandehörna, öppen scen och bokningsbart rum. Hit kan ungdomar komma för att umgås, plugga, aktivera sig eller bara vara.

Mer information

Mötesplatsen Hörnet

Täby kommuns konst i offentlig miljö