Två nya utegym i Täby

18 maj 2020, kl. 14:50 - Fritid & kultur

Nu har ytterligare två nya utegym färdigställts – ett vid Täby IP och ett vid Skavlöten. I Täby finns numera tretton utegym för invånare i alla åldrar.

På de nya utegymmen finns möjlighet till allsidig träning med hjälp av stockvikter eller egen kroppsvikt. På utegymmet vid Täby IP finns också belysning för tidiga morgnar och mörka kvällar.  

-Det känns väldigt bra att kunna erbjuda Täbyborna fler platser för utomhusträning. Med tanke på läget och vikten av att hålla avstånd är utegym ett mycket gott alternativ för en mångsidig träning, säger Johan Algernon (M), ordförande stadsbyggnadsnämnden.

Utegym färdigställda

Arbetena med utegymmen vid Ensta krog, Täby IP och Skavlötens motionsgård är nu klara. Gymmen kan användas av alla, oavsett ålder eller träningsnivå.

Utegymmen i Täby