Täbys krisledningsnämnd övar krisberedskap

14 maj 2020, kl. 16:15 - Kommun & politik

Torsdagen den 14 maj genomförde Täby kommuns nya krisledningsnämnd en övning för att ytterligare förbättra krisberedskapen i kommunen. Övningen är ett exempel på kommunens aktiva arbete med krisberedskap och genomförs under den pågående Krisberedskapsveckan.

Täby kommun har nyligen utsett en ny krisledningsnämnd. Krisledningsnämnden ska kunna träda i funktion under extraordinära händelser och har långtgående befogenheter att fatta snabba beslut om och när det är nödvändigt.

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som ska öka människors beredskap inför samhällskriser. Kampanjen genomförs 11-17 maj och har initierats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Täby kommun arbetar aktivt med krisberedskap och deltar medvetet i Krisberedskapsveckan.

Täby kommun i framkant inom trygghet och säkerhet

Under torsdagen genomförde krisledningsnämnden en övning för att ytterligare förbättra krisberedskapen i Täby kommun. För deltagarna handlade det om att identifiera roller, vilket ansvar respektive roll har, vilka lagar och regler som gäller och hur samverkan sker med andra aktörer.

- Täby kommun arbetar aktivt med krisberedskap. Övningen är ett av många goda exempel på aktiviteter som stärker kommunens krishanteringsförmåga. Den genomfördes på ett föredömligt sätt och det är glädjande att konstatera att Täby är en kommun som ligger i framkant även inom trygghet och säkerhet, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Mer information

Trygghet och säkerhet

Mer information om Krisberedskapsveckan 2020