Täby kommuns svar till trafikförvaltningen – förstärk kollektivtrafiken

11 maj 2020, kl. 09:28 - Stadsplanering & trafik

Trafikförvaltningen i Region Stockholm presenterar varje år en lista på förslag till förändringar i kollektivtrafiken. Täby kommun har vid flera tillfällen påtalat behovet av förstärkt kollektivtrafik i takt med att kommunen utvecklas. Men bland förslagen för 2020/2021 finns inga åtgärder för Täby med.

Listan med förslag från trafikförvaltningen avser förändringar i kollektivtrafiken i länet för 2020/2021. Täby kommun har valt att svara trafikförvaltningen med flera förslag utifrån invånarnas behov av förbättrad kollektivtrafik.

- Framkomlighet och kollektivtrafik är viktiga delar för att invånarna enkelt ska kunna ta sig både inom och till och från Täby. Vi behöver fortsätta utveckla framkomligheten och kollektivtrafiken för att möta vardagen och framtidens behov för invånarna, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

I förslagen från Täby kommun finns bland annat ökad turtäthet i busstrafiken, fler bussförbindelser inom och till och från Täby samt fler avgångar med Roslagsbanan.

- Det finns ett stort behov av att utveckla kollektivtrafiken i Täby och därför vill kommunen ha en fortsatt dialog med trafikförvaltningen för att tillsammans se vilka åtgärder som kan genomföras, säger Johan Algernon (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Täby kommuns förslag på förbättrad kollektivtrafik
Täby kommun önskar en fortsatt dialog med trafikförvaltningen kring följande punkter:

  • Ökad turtäthet
  • Utökad trafikering
  • Stärkta tvärförbindelser inom Täby kommun
  • Stärkta tvärförbindelser västerut
  • Fler direktlinjer
  • Kollektivtrafiken i västra Täby
  • Förstärkt kollektivtrafik till och från Arninge-Ullna området
  • Utökad trafikering på Roslagsbanan

Kommunen önskar även en dialog med trafikförvaltningen och berörda kommuner om tåg- och busstrafiken till och från Arninge.

Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 2020/2021