Täby kommun ger ytterligare stöd till föreningslivet

4 maj 2020, kl. 13:42 - Fritid & kultur

Täby kommun arbetar kontinuerligt med att på olika sätt stötta idrotts-, kultur- och fritidsföreningarna i kommunen. Nu genomförs fler åtgärder med anledning av corona.

I mitten av april skickades en enkät ut till nästan 120 föreningar i Täby kommun. Syftet var att kartlägga hur föreningarnas situation har påverkats av corona och hur de ser på behovet av stöd från kommunen då utställningar, träningar, kurser, läger och annan verksamhet har ställts in, ställts om eller skjutits upp.

Ett generöst förhållningssätt

Kultur- och fritidsnämndens inriktning är att Täby kommun på olika sätt ska stötta de föreningar som har, eller får, ekonomiska utmaningar i samband med corona.

Bland annat behöver inte utbetalda bidrag betalas tillbaka. Aktivitetsbidrag kommer att beräknas enligt tidigare verksamhet och Täby kommun erbjuder även ett generöst förhållningssätt gentemot föreningarna när det gäller avbokningar. Berörda föreningar kan eventuellt också få uppskov med fakturor och/eller hyror.

- I Täby finns över hundra föreningar inom idrott, kultur och fritid. Föreningarna gynnar samhällsutvecklingen, bidrar till fysisk aktivitet, skapar sociala mötesplatser och förutsättningar för personlig utveckling. Därför är det viktigt att kommunens föreningsliv är och förblir rikt och starkt, säger Birgitta Kaasik (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Lotsverksamhet stöttar föreningar

Föreningar kan också ansöka om stöd från stat och region. Kultur- och fritidsnämnden erbjuder en lotsverksamhet som kan stötta föreningar och identifiera lämpliga stödformer.

Fler stödåtgärder kan bli aktuella

Enkäten som skickats ut till föreningarna i Täby kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med att ta fram stödåtgärder. Täby kommun har en löpande dialog med föreningslivet om hur behov och lösningar kan anpassas utifrån situationen med corona.

- Det kan bli aktuellt med fler åtgärder framöver. Det är viktigt att vi alla hjälps åt och att Täby kommun erbjuder allt stöd som är möjligt i dessa tider, konstaterar Birgitta Kaasik.

Mer information

Mer om Täby kommuns stöttning till föreningar