Täby kommun deltar i Krisberedskapsveckan

13 maj 2020, kl. 14:10 - Kommun & politik

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som ska öka människors beredskap inför samhällskriser och ytterst krig. Kampanjen genomförs 11-17 maj.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har initierat Krisberedskapsveckan som genomfördes för första gången 2017. Målet med kampanjen är att fler privatpersoner reflekterar över hur de kan lösa vardagen vid kris och krig samt skaffar en hemberedskap.

Täby kommun arbetar aktivt med krisberedskap och deltar medvetet i Krisberedskapsveckan.

Mer information

Mer information om Krisberedskapsveckan 2020

Tips på hur du stärker din hemberedskap

Trygghet och säkerhet