Firande på studentflak förbjuds tillfälligt

14 maj 2020, kl. 15:28 - Förskola & skola

På begäran av Folkhälsomyndigheten har Transportstyrelsen tillfälligt förbjudit studentflak i hela Sverige.

Beslutet har tagits med anledning av den pågående coronapandemin. Förbudet gäller från och med den 15 maj till den 31 december 2020.

Läs beslutet på Transportstyrelsens webbplats.