Så blir studentavslutningen på Åva gymnasium

14 maj 2020, kl. 15:38 - Förskola & skola

Den 8 juni är det studentavslutning på Åva gymnasium. Skolan har tillsammans med elevkåren och skyddsombuden kommit fram till att varje klass gör sitt utspring till en låt som klassen själva valt, samtidigt som utspringet filmas och fotas, så att familj och vänner kan delta på distans via sociala medier.

På grund av coronapandemin blir det ett annorlunda utspring för studenterna på Åva gymnasium. Varje klass samlas tillsammans med sina lärare för en timmes samvaro innan det är dags för utspring. Årets studentutsläpp sker sedan på Åva gymnasiums innergård med lärare och personal som den enda publiken. För att tillgängliggöra den minnesvärda stunden kommer utspringet att filmas och fotas så att familj och vänner också kan ta del av studentavslutningen.

- Eleverna har lyft fram att det allra viktigaste är att få träffa klasskamraterna och göra ett utspring, även om inte familj och vänner kan vara med. Därför känns det bra att kunna göra på det här sättet. Vi vill självklart att det ska bli en fin och minnesvärd dag för våra studenter, säger Eva von Wowern (KD), ordförande i Gymnasie- och näringslivsnämnden.

Anhöriga och vänner ombeds att inte komma till skolan eftersom det innebär en risk för smittspridning. Endast elever och personal kommer att ha tillträde till området närmast skolan. Från den 15 maj till den 31 december 2020 har Transportstyrelsen förbjudit studentflak i hela Sverige. Beslutet går att läsa på Transportstyrelsens webbplats.