Frivilliga resursgruppen – ett extra stöd i kris

15 maj 2020, kl. 08:08 - Kommun & politik

Täby kommun har under veckan deltagit i årets Krisberedskapsvecka, vars syfte är att öka människors beredskap inför samhällskriser och i yttersta fall krig. Om du vill hjälpa till i kris kan du gå med i Frivilliga resursgruppen.

Frivilliga resursgruppens (FRG) Täby-Österåker består av nästan 100 frivilliga. Deras uppgift är att finnas tillhands om kommunens ordinarie resurser inte räcker till eller behöver förstärkas.

Frivilliga resursgruppen kallas in på begäran av kommunledningen när något extraordinärt hänt för att till exempel hjälpa till med evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter. Gruppen rekryteras, utbildas och övas av Civilförsvarsföreningen i Täby-Österåker.

Du har möjlighet att hjälpa till vid kris

Vill du engagera dig i Frivilliga resursgruppen har du möjlighet att ansöka om medlemskap och få möjlighet att hjälpa till vid kris. Bor du i Täby eller Österåker, är minst 18 år och har ett intresse för att hjälpa andra kan Frivilliga resursgruppen vara något för dig.

Mer information

Läs mer om Frivilliga resursgruppen Täby-Österåker

Totalförsvar och krisberedskap

Mer information om Krisberedskapsveckan 2020