Förändring i avfallsabonnemang med anledning av corona

4 maj 2020, kl. 16:36 - Bygga & bo

På grund av coronakrisen har Täby kommun valt att göra en tillfällig förändring i abonnemanget för sophämtning. Det innebär att invånare kan ändra hämtintervall, storlek på kärlen och antalet kärl utan administrativ avgift. Verksamheter kan göra uppehåll i hämtning av hushållsavfall.

Invånare i Täby har nu möjlighet att byta hämtningsintervall, storlek på kärlen eller antalet kärl utan någon administrativ avgift. Tidigare var detta endast möjligt i samband med fakturering som görs två gånger per år. Den administrativa avgiften är bortplockad fram till och med den 31 december 2020.

Verksamheter kan göra uppehåll i sophämtningen

I och med coronakrisen är vissa verksamheter pausade. Från och med 30 mars och till 31 december 2020 är det möjlighet för verksamheter som är pausade i Täby att göra uppehåll sin sophämtning.

Beslutet om ändring i sophämtningsavgiften togs i kommunfullmäktige den 27 april 2020.