Eldning avråds

29 maj 2020, kl. 11:49 - Kommun & politik

Storstockholms brandförsvar avråder för närvarande från eldning utomhus på grund av den stora brandfaran.

Avrådan innebär inte att det är eldningsförbud, men att man bör vara extra försiktig eller helst låta bli att elda utanför fasta grillplatser. All eldning sker på eget ansvar.

Storstockholms brandförsvar: Brandskydd på fritiden - Eldning avråds