Cykelbarometer i korsningen Stora Marknadsvägen och Kemistvägen räknar cyklister i Täby

18 maj 2020, kl. 08:20 - Stadsplanering & trafik

Nu är Täbys första cykelbarometer på plats i korsningen Stora Marknadsvägen och Kemistvägen. Barometern som är två meter hög visar hur många cyklister som passerar platsen dagligen och årsvis.

- Vår förhoppning är att cykelbarometern kommer kunna ge oss underlag för att mäta hur många som cyklar i Täby. Målet är att fler invånare ska välja cykeln som transportmedel, säger Johan Algernon (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Dessutom får cyklister som passerar informationspelaren möjlighet att se dagens datum, temperatur och klockslag. Barometern är ett av verktygen som Täby kommun använder sig av för att få statistisk över den önskade målsättningen med fördubblad cykling i Täby på tio år.

- Det är glädjande att vi fått en cykelbarometer till Täby. Barometern är ett led i arbetet med att förbättra framkomligheten för cyklisterna och samtidigt se till att halva Täby fortsatt är grönt, säger Annica Nordgren (C), ordförande i Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd.