Ytterligare ekonomiskt stöd till föreningslivet

10 juni 2020, kl. 08:18 - Fritid & kultur

Från och med 15 juni kan föreningar som befinner sig i en kritisk situation söka särskilt ekonomiskt stöd från Täby kommun. Stödet är tidsbegränsat och gäller för ekonomiska konsekvenser under tidsperioden 12 mars – 30 juni 2020.

Täby kommuns målsättning är att på olika sätt stötta de föreningar som har, eller får, ekonomiska utmaningar i samband med covid-19. Föreningslivet i Täby utgör en viktig del av samhället och bidrar bland annat till fysisk aktivitet och sociala mötesplatser.

Det ekonomiska stödet som nu tillkommer ska bidra till att stimulera ekonomin och stabilisera verksamheten. Syftet är att i så stor utsträckning som möjligt undvika konkurser inom kommunens föreningsliv.

- Föreningarna i Täby gynnar samhällsutvecklingen, bidrar till fysisk aktivitet och skapar sociala mötesplatser och förutsättningar för personlig utveckling. Vi är glada att kunna erbjuda det här extra ekonomiska stödet för att föreningslivet ska förbli rikt och starkt, säger Birgitta Kaasik (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Det ekonomiska stödet kan sökas av föreningar som riskerar att behöva sluta med sin verksamhet på grund av covid-19. Stödet kan sökas för ekonomiska konsekvenser tidsperioden 12 mars - 30 juni 2020. Ansökan öppnar 15 juni och sista ansökningsdatum är 26 juni 2020.

Täby kommuns stöd till föreningar omfattar bland annat generös avbokningspolicy gällande hyrda lokaltider, möjligheter till uppskov gällande betalning av hyror och att aktivitetsbidrag kommer att beräknas utifrån 2019 års verksamhetsstatistik.

Lotsverksamhet stöttar föreningar

Föreningar kan också ansöka om stöd från stat och region. Kultur- och fritidsnämnden erbjuder en lotsverksamhet som kan stötta föreningar och identifiera lämpliga stödformer.

Mer information

Mer om det ekonomiska stödet till föreningslivet