Två nya infartsparkeringar i Täby

9 juni 2020, kl. 09:41 - Stadsplanering & trafik

Nu finns det två nya infartsparkeringar i Täby kommun. En i Visinge och en i Hägernäs. Parkeringarna rymmer 126 bilar totalt.

Parkeringen vid Visinge har parkeringsplatser för 74 bilar. Infartsparkeringen vid Hägernäs ligger vid Hägernäs station och där finns plats för 52 bilar.

- Vi fortsätter att förbättra framkomligheten för alla trafikslag i Täby. Ett viktigt komplement är att erbjuda invånarna infartsparkeringar som gör det möjligt att ta bilen till och från Roslagsbanan, säger Johan Algernon (M) ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Infartsparkeringen i Visinge ligger vid Stolpaskogen och har fått namnet Grön entré. Från parkeringen vid Hägernäs station är det nära till naturreservat och Rönninge by.

- På det här sättet ger infartsparkeringarna ett mervärde. Grön entré gör det lätt att ta bilen till Stolpaskogen och från Hägernäs station är det nära till Rönninge by. Här finns många fina naturupplevelser, säger Annica Nordgren (C) ordförande i Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd.