Toppresultat för Täbys kommunala skolor

1 juli 2020, kl. 08:30 - Förskola & skola

Meritvärdet för Täbys kommunala skolor stiger och hela 91,7 procent av eleverna i årskurs 9 uppnår kunskapskraven i alla ämnen. Det står klart när nu samtliga kommunala skolor i landet sammanställer slutbetygen för årskurs 9. Detta trots vårens utmaningar.

Resultaten är fortfarande preliminära och först i september kommer Skolverkets officiella statistik. Men genom att jämföra årets resultat med förra årets ser Täbys kommunala skolor ut att hamna på det tredje högsta meritvärdet och den sjätte högsta måluppfyllelsen i landet.

Det genomsnittliga meritvärdet är det högsta någonsin för Täby kommun. I jämförelse med den nationella statistiken från föregående år, då de kommunala skolorna i Täby låg på en femteplats, ser de preliminära resultaten för i år ut att placera de kommunala skolorna på en tredje plats med ett meritvärde på 265,6.

- Det här är ett fantastiskt resultat men också ett tydligt tecken på att Täby kommun arbetar långsiktigt och med fokus på att ha Sveriges bästa skola. Undervisningen har hög kvalitet och det finns en hög kompetens bland kommunens lärare, säger Camilla Ifvarsson (L), ordförande i barn- och grundskolenämnden.

Meritvärdet är ett genomsnitt för sammanlagt 17 ämnen och gäller betygen för elever i årskurs 9. I Täby beräknas medelvärdet på alla elevers studieresultat, inklusive nyanlända. Meritvärdet kan komma att stiga ytterligare eftersom sommarskolan är i full gång, då elever har möjlighet att höja sina betyg från icke godkända till godkända resultat.

Trots vårens utmaningar med coronapandemi och en hel del sjukfrånvaro har eleverna i de kommunala skolorna alltså förbättrat sina kunskapsresultat.

Hela 91,7 procent av eleverna i årskurs 9 har uppnått kunskapskraven i alla ämnen. Detta gör att Täbys kommunala skolor i år placerar sig på en sjätte plats i jämförelse med förra årets nationella statistik då kommunen låg på en sjundeplats. Under 2019 var motsvarande siffra 90,4 procent.

- Med tanke på hur speciell den här våren har varit känns det viktigt att ge elever och lärare en stor eloge för deras arbete. Det här är något vi alla ska vara oerhört stolta över, säger Anna Gustavsson (M), förste vice ordförande i barn- och grundskolenämnden.

Förutom detta har Täbys kommunala skolor också uppnått den högsta behörigheten någonsin till yrkesprogram på gymnasiet.