Täby kommun skriver avtal med Täby friskola

8 juni 2020, kl. 19:41

Täby kommun tecknade under måndagen 8 juni avtal med Täby Friskola för uthyrning av Löttingelundsskolan. Avtalet börjar gälla under förutsättning att Barn- och grundskolenämnden senare i veckan tar beslut om att avveckla den kommunala verksamheten på Löttingelundsskolan.

Den 10 juni avser Barn- och grundskolenämnden att fatta beslut om Löttingelundsskolans framtid i kommunal regi. Beslutet tas utifrån den utredning som tidigare genomförts.

Avtalet med Täby Friskola gäller hyra av Löttingelundsskolan från och med hösten 2020 och gäller för en kapacitet på 150 barn.