Nytt äldreboende öppnar i Täby kyrkby hösten 2022

9 juni 2020, kl. 13:15 - Omsorg & stöd

Nu är det klart att Täby får ett nytt äldreboende med 86 lägenheter i Täby kyrkby. Hösten 2022 kommer boendet att stå klart för inflyttning. Verksamheten ska bedrivas av Täby kommun och fastighetsbolaget Hemsö kommer att bygga och äga fastigheten.

– Omsorgen om våra äldre Täbybor är oerhört viktig och vi strävar efter att hela tiden utveckla verksamheten. Att ha moderna, funktionella och trivsamma lokaler är en viktig del i en kvalitativ omsorg, säger Thomas Nilsonne (M), ordförande i socialnämnden.

Äldreboendet kommer att utformas som en stjärnformad byggnad med tre flyglar och ett gemensamt trapphus i mitten. Det blir tre våningar med totalt nio omsorgsavdelningar. Byggstart bedöms äga rum under senare delen av 2020 med inflyttning under hösten 2022.

– Vårt nya boende kommer att kunna svara upp mot högt ställda förväntningar på god omsorg för våra äldre. Det blir ett kvalitativt boende som kommer att ge de boende både en fin inomhus- och utomhusmiljö, säger Susan El Hark (L), vice ordförande i socialnämnden.

Byggnaden kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och det planeras för solceller på taket. En befintlig äppellund ska bevaras och de äldre ska kunna vistas ute i en naturlig och rofylld miljö.


Läs om planerna för fler äldreboenden i Täby på taby.se