Ny gång- och cykelväg mellan Täby park och Täby centrum

17 juni 2020, kl. 14:27 - Stadsplanering & trafik

I juni påbörjades arbetet med en ny gång- och cykelväg mellan Täby park och Täby centrum. Vägen gör det enkelt och tryggt för gående och cyklister att ta sig mellan platserna.

Gång- och cykelvägen binder samman den nya stadsdelen Täby park med Täby centrum. Den nya gång- och cykelvägen kommer vara färdig i slutet av 2020.

Gång- och cykelvägen kommer anläggas från Täby allé till befintlig gång- och cykelväg mellan Grindtorpsvägen och Täby centrum. Intill den nya vägen kommer belysning, sittplatser och planteringar att finnas.

Arbetena med att anlägga gång- och cykelvägen börjar söder om Torrbackens äng. Placeringen av gång- och cykelvägen är noga utvald för att göra så lite påverkan som möjligt på Torrbackens naturvärden och fornlämningar. I området finns värdefull natur med bland annat backsippor.

Läs mer om stadsdelen Täby park.