Löttingelundsskolan och Myrängsskolan blir en skolenhet

18 juni 2020, kl. 08:47 - Förskola & skola

Barn- och grundskolenämnden fattade den 17 juni beslut om att avveckla den kommunala verksamheten på Löttingelundsskolan.

Elever och medarbetare på Löttingelundsskolan placeras därmed på Myrängsskolan från och med läsåret 20/21. Anledningen till omorganisationen är det minskade elevantalet i Myrängen/Löttinge rektorsområde.