Kulturrådet beviljar stöd till bibliotek och kulturskola i Täby

16 juni 2020, kl. 10:05 - Fritid & kultur

Biblioteken och kulturskolan i Täby har beviljats ekonomiska stöd av Kulturrådet. Det innebär att verksamheterna med bättre förutsättningar kan genomföra planerade arbeten med riktade insatser. Målen är bland annat att öka utbudet, nå fler målgrupper och på bättre sätt leva upp till barnkonventionen.

En dryg halv miljon till biblioteken i Täby

Kulturrådet ger biblioteken i Täby en dryg halv miljon för arbetet med bemötande, inkludering samt tillgänglig kommunikation. Genom fortbildning och kommunikationsinsatser, som exempelvis en översyn av bibliotekets webbplats, ska biblioteken bli tillgängliga för fler. Målet är att ännu bättre leva upp till innehållet i bibliotekslagen, språklagen, det nya tillgänglighetsdirektivet och barnkonventionen.

Täby kulturskola satsar på brett utbud och flera målgrupper

Täby kulturskola har beviljats en kvarts miljon. Stödet ska bidra till kulturskolans arbete för barn och unga med funktionsvariationer, fördjupningar inom olika ämnen samt nya kurser riktade till olika målgrupper. I höst startar till exempel kursen Familjeteater som ger barn och unga möjlighet att tillsammans med en släkting sätta upp ett bygdespel om Täbys historia. Bygdespelet visas för allmänheten under sommaren 2021. Målet med insatserna är att skapa en angelägen kulturskola för fler barn och unga i Täby och ännu bättre leva upp till barnkonventionen.

Mer information

Biblioteken i Täby kommun

Täby kulturskola