Kemikalieplanen ett verktyg i kommunens fortsatta miljöarbete

15 juni 2020, kl. 11:34 - Bygga & bo

Täby kommuns kemikalieplan fungerar som vägledning för medarbetare och verksamheter inom kommunen. Syftet är att uppnå det nationella miljömålet om en giftfri miljö.

Det här är kommunens första kemikalieplan och en del i kommunens miljöarbete. I kemikalieplanen finns stöd och vägledning för att verksamheter inom Täby kommun ska kunna arbeta för att uppnå det nationella målet en giftfri miljö. Fokus i kemikalieplanen är barn och ungas miljö. Därför har även ett vägledande dokument för giftfriare förskolor och skolor tagits fram. Det vägledande dokumentet innehåller stöd och checklistor för medarbetare inom förskola och skola.

Kemikalieplan Täby kommun.pdf (495,81 KB)
Vägledning för giftfriare förskolor och skolor.pdf (1,81 MB)