Försöksverksamhet med kommunvakter för ökad trygghet

3 juni 2020, kl. 10:15 - Kommun & politik

I syfte att öka tryggheten och säkerheten för invånarna i Täby kommun föreslår nu kommunstyrelsen en försöksverksamhet med kommunvakter. Målet med kommunvakterna är i första hand att arbeta brottsförebyggande och att bekämpa bostadsinbrott och brottslighet på allmänna platser.

Täby kommun utökar sin brottsförebyggande roll genom att anställa kommunvakter i egen regi. Det trygghetsskapande arbetet stärks också genom bevakning av Täby torg med hjälp av ordningsvakter.

- Täby är i grunden en trygg kommun. Det allmännas främsta uppgift är att medborgare ska känna sig trygga i sina hem och ute på gator och torg. Därför är det viktigt att kommunen utökar sin roll i det trygghetsskapande arbetet genom att anställa kommunvakter i egen regi. De ska ha ett nära samarbete med polis och grannsamverkan, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Ordningsvakter kan enbart arbeta inom områden som är bestämda av Polismyndigheten. Kommunvakter kan däremot röra sig och arbeta över hela kommunen, både i bil och till fots. De kommer också att utrustas med mobiltelefon dit allmänheten kan vända sig.

Försöksverksamheten kommer att vara tvåårig med två projektanställda kommunvakter. I samband med att perioden avslutas ska verksamheten utvärderas.

Mer information

Tjänsteutlåtande om Kommunvakter i egen regi finns att ta del av här.

Rapport om Kommunvakter i egen regi finns att ta del av här.

Rapport - Kommunvakter i egen regi - försöksverksamhet.pdf (0.67 MB)