Coronasäkra utomhusbesök på äldreboenden

30 juni 2020, kl. 13:43 - Omsorg & stöd

Sommaren underlättar för anhöriga och personer som bor på äldreboenden att ha kontakt på nya sätt utomhus under säkra förhållanden.

Det har varit besöksförbud på Täbys äldreboenden sedan början av mars och det gäller tillsvidare. Det är en lång tid då det bara har gått att ses via digitala hjälpmedel, trots att medarbetarna på boendena gjort allt för att vardagen ska bli så bra som möjligt. Sedan några veckor provas en rutin för att de anhöriga ska kunna ha kontakt utomhus med sina närstående på äldreboendena.

– Att inte få träffa sina nära har varit en stor utmaning. Anhöriga har visat stor respekt och förståelse för besöksförbudet men det tär såklart. Därför känns det så bra att vi kan öppna upp för kontakt utomhus under trygga och säkra förhållanden utan att riskera smittspridning, säger Thomas Nilsonne (M), ordförande i socialnämnden.

Så här går det till:

Alla kommunala äldreboenden har anpassat dessa efterlängtade besöksmöjligheter utifrån sina förutsättningar.

  • Alla besök bokas på förhand
  • De besökande får inte ha några symtom
  • Besöken sker vid avsedda platser
  • Vid behov medverkar personal vid utomhusbesöken
  • Personal har rätt att avbryta besök om restriktionerna inte följs

Fokus på att förhindra smittspridning

Under våren har det varit högsta prioritet att förhindra och minska smittspridning på äldreboenden och boenden för personer med funktionsnedsättning, där det också är besöksförbud. Alla medarbetare har arbetat mycket intensivt. Riktlinjer från myndigheter har sammanställts och implementerats löpande. Det har varit tät samverkan mellan privata och kommunala boenden i Täby. Kommunen har även haft kontinuerlig samverkan med myndigheter, Region Stockholm och andra kommuner i länet.

– Det har varit en tuff vår på olika sätt för alla. Vi har nu gått in i en lite lugnare fas men det gäller att vi fortsätter att hålla i. Om smittspridningen tar ny fart så har vi mycket på plats för att fortsätta ge dem med behov så bra omsorg som möjligt, säger Thomas Nilsonne.

taby.se kan du läsa mer om hantering vid misstänkt smitta, skyddsutrustning och ansvarsförhållanden.