Hög effektivitet i Täby kommun ger högre kundnytta

2 juni 2020, kl. 12:51 - Kommun & politik

Täby kommun uppvisar en hög effektivitet, det visar en nyligen genomförd utredning av kommunens centrala administration.

Utredningen, som genomförts av revisions- och rådgivningsföretaget PwC, består av två delar. Den första delen analyserar de administrativa resurserna i ett övergripande perspektiv, där jämförelser görs med andra kommuner. Den andra delen gör en genomlysning av kommunens centrala administration under perioden 2016-2018.  

Hög effektivitet i Täby kommun

Utredningen visar att Täby kommun inte avviker i jämförelse med ett urval av likvärdiga kommuner när det kommer till administrativa resurser. Dessutom uppvisar Täby kommun en hög effektivitet i jämförelse utifrån totala antalet invånare.

Under 2019 och 2020 har det genomförts effektiviseringar inom delar av kommunledningskontorets verksamhet med 11 mnkr.

- Täby är en effektiv kommun med stabil ekonomi. Varje skattekrona ska användas så effektivt som möjligt annars är det en stöld av Täbybornas pengar. Det är viktigt att den centrala administrationen är så effektiv som möjligt för att vi ska kunna lägga resurser på välfärdens kärna som skola och förskola samt till omsorgen av våra äldre, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Mätningar av kundnyttan

För att säkerställa rätt stöd, både avseende omfattning och kvalitet, kommer Täby kommun att genomföra mätningar av kundnyttan.

Mer information

Ta del av hela utredningen här.