Använd vattnet smart när det är varmt

23 juni 2020, kl. 15:55 - Bygga & bo

Dricksvattnet i Täby hämtas från Mälaren. Även om det finns gott om vatten i sjön så kan vattenverken bara rena och producera en viss mängd dricksvatten.

För att vattenförbrukningen ska fortsätta vara god behöver kommunen, invånare, företag och verksamheter tillsammans hjälpas åt att använda vattnet smart.

Så använder kommunen vattnet smart

Hållbarhet är en viktig fråga i Täby och därför arbetar kommunen ständigt med förbättringar för en smartare vattenanvändning. Stora planteringsytor, gräsmattor och fotbollsplaner har automatisk bevattning som vattnar nattetid. Genom att undvika bevattning när det är som varmast går det att hushålla med vattnet.

Fontänerna i Täby har cirkulerande vatten. Det innebär att vattnet inte fylls på eller byts ut utan återanvänds i fontänen. Kommunen arbetar även kontinuerligt med att byta ut vatten- och avloppsledningar för att minska läckor i vatten- och avloppsnätet i Täby.

Det går åt mycket energi för att rena och producera dricksvatten. Därför är det viktigt att inte slösa på vatten.

Kommunen ser över möjligheterna att vid ansträngt läge använda sig av sjövatten för kommunala anläggningar.

Tips på hur du kan använda vattnet smart

En vattenspridare gör av med 150 liter vatten på 20 minuter och om en familj på fyra personer stänger av kranen medan de borstar tänderna sparar de tillsammans 100 liter vatten på en dag.

Här är några tips på hur du kan använda vattnet smart:

  • Duscha i stället för att bada.
  • Stäng av vattnet när du borstar tänderna.
  • Kör fulla disk- och tvättmaskiner.

Så får du en fin trädgård och sparar på vattnet samtidigt:

  • Om något i trädgården behöver vattnas: vattna tidigt på morgonen, på kvällen eller nattetid. Undvika att vattna när det är som varmast.
  • Placera krukor och känsliga växter på skuggiga platser under soliga dagar.
  • Spara regnvattnet från stuprör i tunnor och använd sedan för vattning.

Läs mer om hur du kan använda vattnet smart på Norrvattens webbplats.