Vikingagård i Viggbyholm

6 juli 2020, kl. 10:01 - Stadsplanering & trafik

Just nu pågår utgrävningar av den vikingagård som upptäckts i Viggbyholm intill trafikplatsen.

Området ligger intill Viggbyholms trafikplats vid E18. En arkeologisk förundersökning genomfördes under 2019 då man fastställde fornlämningens karaktär och omfattning. Nu har en slutlig utgrävning påbörjats där man kommer att ta bort hela fornlämningen. Utgrävningen beräknas pågå under sommaren och hösten 2020.

Fynden som gjorts är framförallt bruksföremål så som amulettringar och miniatyrskäror. Arkeologerna har indikationer på att vikingagården hette Vikby och har omnämnts i skrift redan under medeltiden.

Utgrävningarna utförs av Arkeologerna vid Statens historiska museer.

När fynden är borttagna kommer markarbetena för utvecklingen av området påbörjas i oktober 2020. Platsen ska utvecklas med bostäder, en ny tennishall och affärsverksamhet.

Läs mer om hur området ska utvecklas.