Här kan du få kontakt med väktarbilarna i sommar

7 juli 2020, kl. 10:41 - Kommun & politik

Täby kommun har sedan tidigare beslutat att förstärka väktarbevakningen under juli månad. Väktarbilarna är i första hand till för att öka vuxennärvaron och ska arbeta trygghetsskapande och brottsförebyggande på allmänna platser.

Hit kan du ringa: 08 - 55 55 90 10
Allmänheten kan ringa dygnet runt och lämna tips om ordningsstörningar. Telefonnumret är kopplat till Securitas kontaktcenter som vidarebefordrar informationen till kommunens väktarbilar för åtgärd. 

De två väktarbilarna kommer att arbeta i nära samverkan med bland annat kommunens fältverksamhet och finnas tillgängliga vid populära samlingsplatser för ungdomar samt i anslutning till badplatser, parker och friluftsområden. Det är viktigt att Täby kommun fortsätter att vara en trygg plats att bo och vistas på – väktarbilarna är ett sätt. De bidrar till att förhindra skadegörelse, visa på synlighet och pekar också på Täby kommuns aktiva arbete med trygghet och säkerhet.